Garantie

Fabrieksgarantie

U heeft standaard 1 jaar fabrieksgarantie op uw aangekochte Afinox apparatuur. Het is mogelijk om 5 jaar aflopende garantie op uw Afinox koelapparatuur af te sluiten. Hiervoor kunt u kiezen op de product informatie pagina. De meerprijs bedraagt €285,00 exclusief BTW (in het geval er een dubbele compressor in het apparaat zit geldt 2 keer het tarief). Dit is uitsluitend mogelijk direct bij aanschaf van het product.

Aflopende garantie

Op alle nieuw geleverde artikelen verleent Afinox-webshop.nl garantie voor de overeengekomen periode van 1 of 5 jaar. Dit betreft garantie op temperatuurstoringen en storingen aan het koeltechnische gedeelte. Hieronder vallen, voor een periode van 12 dan wel 60 maanden, voorrijkosten, werkloon en alle koeltechnische componenten. Buiten garantie vallen glasdelen, verlichting, afdichtingen en scharnieren, en storingen/schades als gevolg van molest en/of achterstallig onderhoud. Een uitzondering hierop is wanneer duidelijk kan worden aangetoond dat het om een productiefout gaat. Tevens zijn alle claims voor geleden derving, product- en/of vervolgschade als gevolg van een storing volledig uitgesloten van garantieaansprakelijkheid. Indien artikelen binnen de overeengekomen garantieperiode niet kunnen worden gerepareerd, ontvangt u van Afinox-webshop.nl een offerte voor een vervangend gelijkwaardig artikel. Hierbij wordt in mindering gebracht, het oorspronkelijke netto inkoopbedrag waarvoor het initiële toestel werd aangekocht, minus de afschrijving, uitgaande van afschrijvingstermijnen van 5 gelijke jaren. In het geval van vervanging blijft de oorspronkelijke einddatum van de overeengekomen garantieperiode onveranderd.